• Tirada: 5.000 exemplars
  • Periodicitat: Anual
  • Edita: Ajuntament de Montcada
  • Distribució: Bustiada a tota la localitat (conjuntament amb la Veu de Montcada)
  • Contacte: Laura Catalan 625 601 107 | laura@gpl.cat