• Tirada: 4.000 exemplars
  • Periodicitat: Bimensual
  • Edita: Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa
  • Distribució: 500 per correu als socis. Totes les ampes, comerços i entitats del Clot i del Camp de l’Arpa
  • Contacte:  Laura Catalan 625 601 107 | laura@gpl.cat