• Tirada: 4.000 exemplars
  • Periodicitat: Trimestral
  • Edita: AVV Dalt la Vila
  • Distribució: Bustiada a tota la localitat
  • Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 368 974 | trinitat@gpl.ca