• Tirada: 35.000 exemplars
  • Periodicitat: Anual
  • Edita: Fundació Festa Major de Gràcia
  • Distribució: Punts d’imformació de la Festa Major, Federacions de carrers, Ajuntament de Barcelona, comerços col·laboradors.
  • Contacte: Laura Catalan 625 601 107 | laura@gpl.cat