• Tirada: 13.000 exemplars
  • Periodicitat: Anual
  • Edita: Ajuntament de Santa Perpètua
  • Distribució: Bustiada a tota la localitat
  • Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 368 974 | trinitat@gpl.cat