gracia
  • Tirada: 8.500 exemplars
  • Periodicitat: Setmanal
  • Edita: Associació Cultural de l’Independent de Gràcia
  • Distribució: Entitats i particulars del districte de Gràcia
  • Contacte: Ramon Ortiz 692 601 263 | publicitat@independent.cat