• Tirada: 6.500 exemplars
  • Periodicitat: Bimensual
  • Edita: Ajuntament Badia del Vallès
  • Distribució: Bustiada a tota la localitat
  • Contacte: Laura Catalan 625 601 107 | laura@gpl.cat