• Tirada: 12.000 exemplars
  • Periodicitat: Quinzenal
  • Edita: Ajuntament Santa Perpètua
  • Distribució: Bustiada a tots els edificis de la localitat
  • Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 368 974 | trinitat@gpl.cat