• Tirada: 2.500 exemplars
  • Periodicitat: Trimestral
  • Edita: Associació de veïns i veïnes de Bufalà
  • Distribució: Comerços, Edifi cis públics, entitats de barri, socis AVV
  • Contacte: Laura Catalan 625 601 107 | laura@gpl.cat