• Tirada: 7.500 exemplars
  • Periodicitat: Mensual
  • Edita: Ajuntament de La Llagosta
  • Distribució: Bustiada a tota la localitat
  • Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 368 974 | trinitat@gpl.cat