• Tirada: 3.000 exemplars
  • Periodicitat: Mensual (10 números l’any)
  • Edita: Ajuntament de Martorelles
  • Distribució: Bustiada a tota la localitat
  • Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 368 974 | trinitat@gpl.cat