• Tirada: 4.000 exemplars
  • Periodicitat: Mensual
  • Edita: Ajuntament de Montmeló
  • Distribució: A tota la localitat
  • Contacte: Laura Catalan 625 601 107 | laura@gpl.cat