• Tirada: 7.000 exemplars
  • Periodicitat: Mensual
  • Edita: Gestió de Publicacions Locals, sccl
  • Distribució: Conjuntament amb La Veu de Montcada
  • Contacte: Laura Catalan 625 601 107 | laura@gpl.cat