• Tirada: 3.000 exemplars
  • Periodicitat: Trimestral
  • Edita: Associació de Veïns Sant Joan Baptista
  • Distribució: Comerços, entitats i edificis municipals
  • Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 368 974 | trinitat@gpl.cat