Tirada: 5.000 exemplars

Periodicitat: Anual

Edita: Ajuntament de Montcada

Distribució: Conjuntament amb La Veu de Montcada

Contacte: Elisabet Subirós 636 96 78 45  |  elisabet@gpl.cat

Tornar enrere