Tirada: 5.000 exemplars

Periodicitat: Anual

Edita: Ajuntament de Montcada

Distribució: Conjuntament amb La Veu de Montcada

Contacte: Laura 625  60 11 07  |  laura@gpl.cat

Tornar enrere