Tirada: 2.000 exemplars

Periodicitat: Trimestral

Edita: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família

Distribució: Per correu ordinari als 400 socis de l’Associació de Veïns, a les AMPES de les escoles del barri i es pot trobar als comerços i als edificis públics del barri

Contacte: Xavier Garcia 627 01 70 71  |  xavi@gpl.cat

Tornar enrere