Tirada: 3.500 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita: Ajuntament de Montmeló

Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 36 89 74  |  trinitat@gpl.cat

Tornar enrere