Tirada: 3.000 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita: Ajuntament de Martorelles

Distribució: Bustiada a tota la localitat

Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 36 89 74  |  trinitat@gpl.cat

Tornar enrere