Tirada: 3.000 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita: Ajuntament de Martorelles

Distribució: Bustiada a tota la localitat

Contacte: Elisabet Subirós 636 96 78 45  |  elisabet@gpl.cat

Tornar enrere