Tirada: 2.500 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita: CE Europa

Distribució: Al Nou Sardenya i a les oficines del club.

S’entrega en mà a cadascun dels 1.800 integrants del futbol base i femení.

Es pot trobar a més de 100 establiments de Gràcia

Contacte: Xavier Garcia 627 01 70 71  |  xavi@gpl.cat

Tornar enrere