Tirada: 600 exemplars

Periodicitat: Anual

Edita: Associació Cultural de l’Independent de Gràcia

Distribució: Entitats i particulars del districte de Gràcia

Contacte: Héctor Jiménez 692 601 263  |  publicitat@independent.cat

Tornar enrere