Tirada: 2.500

Periodicitat: Trimestral

Edita: Associació de veïns i veïnes de Bufalà

Distribució: Barri de Bufalà

Contacte: Laura Català 625 601 107  |  laura@gpl.cat

Tornar enrere