Tirada: 2.500

Periodicitat: Trimestral

Edita: Associació de veïns i veïnes de Bufalà

Distribució: Barri de Bufalà

Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 36 89 74  |  trinitat@gpl.cat

Tornar enrere