Tirada: 2.500

Periodicitat: Trimestral

Edita: Associació de veïns i veïnes de Bufalà

Distribució: Barri de Bufalà

Contacte: Elisabet Subirós 636 967 845  |  elisabet@gpl.cat

Tornar enrere