Tirada: 6.000 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita:  Federació AVV Badalona

Contacte: María José Delgado 69853 88 60  |  mariajose@gpl.cat

Tornar enrere