Tirada: 6.500 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita: Ajuntament de La Llagosta

Distribució: Bustiada a tota la localitat

Contacte: Trinitat Gutiérrez 654 36 89 74  |  trinitat@gpl.cat

Tornar enrere