Tirada: 7.000 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita: Ajuntament de Montornès del Vallès

Distribució: Bustiada a tota la localitat

Contacte: Laura Català 625 601 107  |  laura@gpl.cat

Tornar enrere