Tirada: 3.000 exemplars

Periodicitat: Mensual

Edita: AVV Sant Joan Baptista

Contacte: María José Delgado 69853 88 60  |  mariajose@gpl.cat

Tornar enrere