Tirada: 6.000 exemplars

Periodicitat: Anual

Edita: Ajuntament de Badia del Vàlles

Distribució: Bustiada a tota la localitat

Contacte: Laura Catalan 625 601 107  |  laura@gpl.cat

Tornar enrere