Tirada: 7.000 exemplars

Periodicitat: Trimestral

Edita: Ajuntament de Vallirana

Distribució: Bustiada a tota la localitat

Contacte: Elisabet Subirós 636 96 78 45  |  elisabet@gpl.cat

Tornar enrere