• Tirada: 2.500 exemplars
  • Periodicitat: Trimetral
  • Edita: Associació de Veïns i Veïnes de la  Sagrada Família.
  • Distribució: Als 400 socis de l’Associació de Veïns, per correu postal. Als comerços del barri, a les escoles i a les entitats.
  • Contacte: Silvia Maré 641 992 389 | silvia@gpl.cat