• Tirada: 3.000 exemplars
  • Periodicitat: Anual
  • Edita: Associació Cultural de l’Independent de Gràcia
  • Distribució: Les Colles de Sant Medir, punts d’informació de la Festa i establiments de Gràcia.
  • Contacte: Ramon Ortiz 692 601 263 | publicitat@independent.cat